EBI 15/2012 IMS FM w sieci supermarketów grupy EKO Holding

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 6 lipca 2012 roku otrzymał podpisaną umowę z siecią supermarketów EKO Holding S.A. na świadczenie usług audiomarketingu.

EKO Holding i IMS SA współpracę rozpoczynają od 280 obiektów EKO. Grupa EKO HOLDING jest jedną z największych sieci supermarketów w Polsce – liczy m.in. prawie 300 sklepów EKO, ponad 700 placówek franczyzowych Rabat i ok. 100 drogerii Jasmin. W prawie tysiącu sklepów Grupy EKO Holding, codziennie robi zakupy ponad 500 tys. Polaków. Dzięki rozpoczętej współpracy IMS będzie miała możliwość dotarcia do nowej, szerokiej grupy odbiorców. Zawarcie powyższej umowy wpisuje się w realizację przyjętej strategii rozwoju Spółki zakładającej stały wzrost obsługiwanych Klientów. Od początku roku spółka IMS S.A. podpisała umowy między innymi z takimi firmami jak: Polkomtel, Giacomo Conti, Gemini Park, Galeria Echo z Kielc, Centrum Handlowe Forum w Gliwicach, Galerią NoVa Park w Gorzowie Wlkp.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt.2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId