EBI 13/2013 Zawarcie istotnej umowy przez Tech Cave Sp. z o.o. w ramach programu unijnego

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 19 marca 2013 r. spółka Tech Cave, będąca 100% własnością IMS SA, otrzymała podpisaną umowę z jednym z wiodących centrów handlowo-rozrywkowych w centralnej Polsce. W ramach tej umowy Tech Cave zainstaluje i wdroży System Lokalizator – interaktywne plany galerii. Przychody z tytułu w/w umowy, obowiązującej przez 5 lat, przekroczą 0,5 mln złotych netto w okresie jej trwania. Ponad połowa kosztów Tech Cave, związana z realizacją w/w umowy, zrefinansowana zostanie przez Unię Europejską w formie bezzwrotnej dotacji.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId