EBI 12/2013 Zawarcie istotnej umowy abonamentowej

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 28 lutego 2013 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę z jedną z wiodących firm odzieżowych w Polsce na dostawę usług abonamentowych audio w sklepach nowej marki tej firmy. W ramach tej umowy IMS SA będzie dostarczała dedykowany program muzyczny dla tej marki. Umowa została zawarta na 3 lata, przychody z tytułu umowy w okresie jej trwania przekroczą ćwierć miliona złotych.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook

Google Plus

YouTube

LinkedId