EBI 1/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Zarząd Internet Media Services S.A. przekazuje poniżej terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku:

 

Raporty kwartalne:

  • 1. za IV kwartał 2011 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 14.02.2012 r.
  • 2. za I kwartał 2012 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 15.05.2012 r.
  • 3. za II kwartał 2012 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 14.08.2012 r.
  • 4. za III kwartał 2012 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 14.11.2012 r.

 

Raporty roczne:

  • 1. za rok 2011 – jednostkowy i skonsolidowany – 27.04.2012 r.

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Facebook