EBI 10/2013 Zawarcie istotnej umowy na sprzedaż systemu Digital Signage

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 27 lutego 2013 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę z jedną z galerii handlowych w Polsce. W ramach tej umowy IMS SA zainstaluje i sprzeda na rzecz galerii system Digital Signage oraz będzie zarządzała systemem przez 3 lata. Przychody z tytułu w/w umowy w pierwszym roku jej obowiązywania wyniosą prawie 150 tys. złotych netto.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.